logo

Słowa kluczowe

Warranty

Warunki Gwarancji:

  1. Gwarancja 24 – miesięczna obejmuje części oraz usługę naprawy.
  2. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej gwarancja jest świadczona w bardzo korzystnym dla klienta systemie „DOOR TO DOOR”. Oznacza to że w wypadku uzasadnionej reklamacji, koszty oraz organizacja transportu w obie strony, spoczywają na gwarancie czyli firmie Unimarket. Nabywca nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. W celu skorzystania z tej możliwości, konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. W wypadku problemów z zakupionym towarem, reklamace można również zgłaszać osobiście w Warszawie, ul.Radzymińska 208.
  3. Warunkiem przyjęcia urządzenia do reklamacji, jest dostarczenie urządzenia z nienaruszoną plombą gwarancyjną, w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, wraz z dodatkowym wyposażeniem, podbitą kartą gwarancyjną  oraz szczegółowym opisem usterki (objawy, okoliczności powstania usterki).
  4. Gwarancja dotyczy usterek urządzeń / części zamiennych, powstałych wskutek wad materiału, wadliwej konstrukcji lub wad montażowych.
  5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez punkt serwisowy w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do naprawy. W szczególnych przypadkach, gdy zachodzi konieczności sprowadzenia części zamiennych, termin ten może ulec wydłużeniu.
  6. Gwarancją nie są objęte:
  • wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z instrukcją użytkowaniem produktu,
  • mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady, lub uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych (zalanie, spalenie itp).
  • produkty, które mają naruszoną plombę gwarancyjną, noszą ślady napraw, zmian, ingerencji do wnętrza urządzenia, przez osoby inne, niż pracownicy upoważnionego przez gwaranta serwisu.
  • produkty, dla których karty gwarancyjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto, lub zatarto.

     7.    Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pobytu w serwisie.